NHIỆM VỤ KHCN TRONG TỈNH

NHIỆM VỤ KHCN TRONG TỈNH

Sưu tầm, biên dịch và xuất bản di văn Hán – Nôm trong các...

1) Tên nhiệm vụ: Sưu tầm, biên dịch và xuất bản di văn Hán - Nôm trong các di tích lịch sử, văn hóa...

Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng...

1) Tên nhiệm vụ: Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh...

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến giun móc/mỏ tại xã...

1) Tên nhiệm vụ: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến giun móc/mỏ tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh...

Nghiên cứu nhiễm khuẩn bệnh viện và yếu tố nguy cơ tại bệnh viện...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu nhiễm khuẩn bệnh viện và yếu tố nguy cơ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận năm...

Điều tra, đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để...

1) Tên nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để hạn chế quá trình thoái hóa...

Xây dựng mô hình sản xuất giá thể hữu cơ từ nguồn nguyên liệu...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất giá thể hữu cơ từ nguồn nguyên liệu phụ phẩm nông, lâm nghiệp sẵn...

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng (Orchidaceae) đặc...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng (Orchidaceae) đặc trưng, quý hiếm tại Vườn quốc...

Xây dựng và chuyển giao bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng và chuyển giao bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO...

Xây dựng mô hình trình diễn nuôi thử nghiệm con Dúi sinh sản tại...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trình diễn nuôi thử nghiệm con Dúi sinh sản tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam,...

Điều tra, đánh giá đặc điểm sinh thái, môi trường phục vụ mục tiêu...

1) Tên nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá đặc điểm sinh thái, môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững vịnh Phan...